home

Dokumentacja kosmetyku – dossier

Dokumentacja produktu kosmetycznego, inaczej dossier, wymagana przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 poza raportem bezpieczeństwa produktu kosmetycznego musi zawierać:

Zakaz testowania na zwierzętach

Firma Passage świadczy usługi związane z przygotowaniem dokumentacji i wszystkich jej elementów. Wdrażamy system Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP Good Manufacturing Practice), zgodny z normą PN-EN ISO 22716. Współpracujemy z dermatologami, którzy organizują grupy ochotników do dermatologicznych badań aplikacyjnych, dysponujemy aparaturą umożliwiającą pomiary natłuszczenia, nawilżenia i pH skóry.