home

Kim jesteśmy?

Firma Passage działa na rynku kosmetycznym od 1988 roku. Zakres działalności firmy obejmuje opracowanie technologii i receptur preparatów kosmetycznych, wdrożenia i produkcję produktów kosmetycznych zarówno opracowanych we własnym laboratorium badawczo-rozwojowym jak i tych opracowanych przez podmioty zewnętrzne. Osobnym i bardzo ważnym zakresem funkcjonowania firmy jest opracowanie dokumentacji kosmetyków, ze szczególnym uwzględnieniem raportów bezpieczeństwa produktów kosmetycznych a także badania i analizy dermatologiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne kosmetyków.

Prawdziwą wartością firmy jest jej zespół pracowników, który tworzą osoby o wieloletnim doświadczeniu w branży, reprezentujące wysoki poziom wiedzy i kompetencji. Trzon zespołu stanowi safety assessor dr n. med. mgr farm. Antoni Gwardys. Osoba związana z branżą kosmetyczną od ponad 25 lat, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent wydziału Farmacji Łódzkiej Akademii Medycznej (dzisiejszy Uniwersytet Medyczny w Łodzi), autor licznych publikacji naukowych (publikacje m.in. w miesięczniku Anticancer Research wydawanym przez The International Institute of Anticancer Research).

Wysokie kompetencje oraz doświadczenie safety assessora oraz firmy Passage zostały potwierdzone poprzez wykonanie ponad 1000 ocen bezpieczeństwa kosmetyków. W skład każdej z ocen bezpieczeństwa wchodził raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego (zgodny z załącznikiem 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych) oraz stosowne doświadczenia i wyniki badań.